נשים כשותפות בהליך ההלכתי וכפוסקות הלכה -כנס נשות הלכה

מרכז רקמן, והרבנית דבורה עברון – קול תורני פמיניסטי בקמפוס (אניברסיטת בר- אילן), מזמינים אתכן.ם לכנס: נשים כשותפות בהליך ההלכתי וכפוסקות הלכה בכנס נדון בחלקן של נשים בעולם ההלכתי לאורך השנים –  התפקידים שהן כבר ממלאות, העובדה שיותר ויותר נשים לומדות הלכה ומתאימותת להיות פוסקות הלכה והדרישה להכרה רשמית מוסדית בנשים כיוצרות הלכה. המושב הראשון- […]