ביטול עילת הסבירות וביטול מעמד בית המשפט העליון כעצמאי ובלתי תלוי יפגעו בנשים

בקיצור ולעניין – ללא עילת הסבירות וללא בית משפט עליון עצמאי ובלתי תלוי – זכויות נשים ייפגעו. ובהרחבה, מתוך הרצאה של עו"ד שי זילברברג, מנהל תחום בתי דין רבניים במרכז רקמן:   השינויים הצפויים במערכת המשפט יפגעו בזכויות נשים בבית הדין הרבני ובמאמץ לקידום ייצוג הולם לנשים בממסד הדתי (הרבנות הראשית). בהרצאה, נערך ניתוח לפסקי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו