הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 62

גיליון "הדין והדיין" שלפניכם מוקדש כולו לפסיקות מהעת האחרונה בנושאים הנוגעים לחלוקת רכוש בני הזוג. כידוע לכל, סוגיה זו עלתה לאחרונה לדיון ציבורי סוער בעקבות שני מקרים בהם הפך בית המשפט העליון פסקי דין בהם נתנו בתי הדין משקל לאי נאמנות מינית של נשים בנישואין כשיקול לחלוקה לא שוויונית (דנג"ץ 18/8537 ובג"ץ 19/8463). בשני המקרים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו