"לא נסכים לנסיגה מהבטחת שוויון זכויות לנשים שהובטחה במגילת העצמאות" – קואליציית הנשים במפגש בבית הנשיא

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן,  כחלק מקואליציית ארגוני הנשים,  הגיעה היום לבית הנשיא כדי להביע דאגה ומחאה עמוקה מהמהפכה המשפטית והפגיעה הקשה המסתמנת בזכויות נשים. הדברים נאמרו על רקע השפל ההיסטורי בייצוג נשים בממשל הנוכחי, והיעדרן של נשים במגעים המתנהלים בנושא השינויים המשטריים המתוכננים: "עוד טרם שונתה אות אחת בספר החוקים וכבר נשים נפגעו […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו