חוק איזוק אלקטרוני – צו השעה להצלת חיי נשים

הבוקר, השתתפו נציגות מרכז רקמן, בדיון בהסדרת חוק האיזוק האלקטרוני בוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת. "הממשלה הנוכחית החליטה שמדינת ישראל לא תצטרף לאמנת איסטנבול. על החלטה זו יש להצר. אבל מעבר לכך, כל המתנגדים להצטרפות ישראל, הסבירו לנו שאין צורך באמנה. שניתן להגן ולשמור על שלומן וביטחונן של נשים גם ללא האמנה. לכן, אני קוראת […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו