הכנס השנתי של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

הכנס השנתי של מרכז רקמן בענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל יעסוק השנה בנושאים האקטואליים שעורכי הדין בזירת דיני המשפחה בישראל עוסקים בהם בעת האחרונה:   אלימות משפטית ואתגרים אחרים בייצוג משפטי תחת אלימות במשפחה משטרים רכושים במשטרי נישואין בישראל:בעקבות נישואי יוטה את הכנס תלווה התערוכה "רואות את הקול" – צלמות אומרות לא לאלימות.   מתי: […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו