לא נרשמת כנשואה, האם יייתכן שבכל זאת תחשבי כזאת? חד משמעית כן.

מידע חשוב למי שבוחרים להתחתן מחוץ לרבנות ובכל זאת לערוך טקס יהודי הלכתי פרטי נמצא בחוברת של מרכז רקמן מידע למתחתנים שלא באמצעות לרבנות. לא רוצה להתחתן ברבנות, וגם לא להירשם כנשואה במשרד הפנים? חשובה לך הדת והמסורת, ולכן תערכו טקס יהודי, הלכתי, פרטי? האם יכול להיות שבכל זאת תחשבי נשואה? חד משמעית כן. יכול […]

הקלטת הכנס השנתי ה-20 של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט, זמינה לצפייה.

הכנס השנתי ה-20 של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל שהתקיים בשבוע שעבר עסק בשני נושאים מרכזיים:   הראשון – אלימות משפטית ואתגרים בייצוג משפטי תחת אלימות במשפחה דן, בין השאר, בשאלות הבאות: מה זו אלימות משפטית? מה תפקיד המערכת המשפטית כאשר היא חושדת שמדובר בניצול לרעה של הליך משפטי במטרה להתעמר בצד השני? […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו