השתתפות נשים באסיפה הבוחרת רבנים ראשיים – הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת)

נסחנו, במרכז רקמן,  הצעה לתיקון חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת). ההצעה הוגשה ע"י חה"כ מטי צרפתי הרכבי וח"כים נוספים. הגיע הזמן שיהיו יותר נשים באסיפה הבוחרת רבנים ראשיים בישראל. עכשיו, לאחר שמועד בחירת הרבנים הראשיים נדחה לאפריל 2024, יש מספיק זמן לתקן את המצב הקיים, לשנות את מבנה האסיפה הבוחרת ולהפוך […]