התנגדות להפרטת שירותי אבחון והערכה של גברים אלימים

הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, במרכז רקמן, מתנגדת להפרטת שירותי אבחון והערכה של גברים אלימים. פנינו, ביחד עם קליניקות משפטיות נוספות, אל שר הרווחה ואל שר האוצר והדגשנו כי הפרטת שירותי האבחון וההערכה תפגע בתכליות החוק: "מיקור חוץ של שירותי האבחון וההערכה, שהם חלק מהליך משפטי, שונה ממיקור חוץ של שירותי רווחה אחרים, מפני […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו