בג"ץ בתשובה לעתירת מרכז רקמן – על המדינה לנמק מדוע לא ימונו גם נשות הלכה באסיפה הבוחרת רבנים ראשיים, תחת הסעיף של "רבנים שימנו הרבנים הראשיים".

מרכז רקמן עתר לבג"ץ וביקש צו על תנאי לגבי סעיף 7 (8) בחוק הרבנות הראשית, שעוסק במינוי "עשרה רבנים" לאסיפה הבוחרת רבנים ראשיים כך שיכלול גם נשות הלכה. בין הטיעונים לעתירה: עיון בנתונים קודמים מראה כי כ30% ממי שמונו תחת סעיף זה נעדרים סמיכה מטעם הרבנות הראשית לישראל. בחלק מהמקרים מדובר ברבנים בעלי סמיכה מדמות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו