הכוונה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים תפגע כלכלית בנשים

פרופ' רות הלפרין-קדרי, מסבירה כיצד הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים תפגע כלכלית בנשים: בעניין מזונות ורכוש– מרוץ הסמכויות מעצים את הנשק הטקטי שיכול להיות בידי גברים סרבני גט. צריך לזכור שבבתי הדין הדתיים מכהנים רק גברים, שנסמכים על דין שעוצב ונוסח בידי גברים, ואשר תפיסתם היא ככלל שמרנית, למשל בכל מה שנוגע למשטור מיני. האם […]