מענק לימודים – גם לאשה שעזבה את הבית המשותף זמן רב לאחר ששהתה במקלט לנשים מוכות

"מענק לימודים"

מענק לימודים לילדי "הורה עצמאי" – לקראת תחילת שנת הלימודים חשוב להזכיר פס"ד תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה מ – 2021 (מרכז רקמן הצטרף לייצוג התובעת כידיד בית המשפט):   אשה יכולה להיחשב "הורה עצמאי" ולהגיש בקשה לביטוח הלאומי למענק לימודים עבור ילדיה גם אם עזבה את הבית המשותף זמן רב לאחר ששהתה במקלט לנשים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו