חרבות ברזל – מידע לזמן חירום: זכויות לידועים בציבור בעת מוות של בן/בת זוג.

מדינת ישראל נמצאת במצב חירום מאז תחילת "חרבות ברזל". בימי המלחמה הקשים עולה, לצערנו, הצורך להתייחס לנושא רגיש וכאוב:זכויות לידועים בציבור בעת מוות של בן/בת זוג. כדי לספק תשובות לשאלות קשות שמגיעות אלינו, לקו הייעוץ המשפטי של מרכז רקמן, רכזנו מידע בנושא זכויות סוציאליות שרלוונטיות במקרה מוות של אחד מבני הזוג וזכאות בהקשר ירושה. המידע […]