מדוע לא ישתתפו נשים באספה הבוחרת רבנים ראשיים

השבוע התקיים דיון נוסף בעתירה של מרכז רקמן לבג"ץ בנושא מינוי נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים. אנחנו טוענות שאת מטבע הלשון "רבנים" ניתן לפרש בהקשר של הרכב האספה הבוחרת רבנים ראשיים גם כ"נשות הלכה" – נשים שלמדו הלכה בלימודים גבוהים, נשים המשמשות בתפקיד רבני . "יצאנו אופטימיות מהדיון. בג"ץ היה קשוב ביותר לטענותינו לגבי פירוש […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו