הישג משפטי למרכז רקמן – בג"ץ פסק כי יש לשקול מינוי נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים.

בתשובה לעתירה של מרכז רקמן פסק בג"ץ כי  יש לשקול מינוי נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים תחת סעיף 7 (8) – "רבנים שימנו הרבנים הראשיים".   בפסיקתו קיבל בג"ץ את עמדת מרכז רקמן כי למונח "רבנים" יש לתת פרשנות מרחיבה התואמת את עקרון השוויון כך שתכלול גם נשות הלכה – נשים שלמדו הלכה בלימודים גבוהים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו