הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 65

גיליון 65 (ינואר 2024) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור. שורות אלה נכתבות בעת שהלחימה ברצועת עזה עדיין בעיצומה. הטרגדיההקשה שחוו מדינת ישראל ותושביה עוד תוסיף ללוות אותנו זמן רבוהשפעתה העצומה מורגשת בכל תחומי החיים. מובן שגם השיפוט הרבניבישראל מושפע מן המצב, כפי שניתן לראות בפסה"ד הראשון בגליון זה.בימים האחרונים אף […]