בג"ץ בתשובה לעתירת מרכז רקמן – יש לקיים דיון דחוף בהחלטת הרבנות הראשית לא למנות נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים.

הרבנות הראשית הודיעה לאחרונה שאין כל אפשרות למנות אשה לתפקיד רבני. כלומר – הרבנות הראשית לא תמנה נשות הלכה לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים. ההחלטה הזו מנוגדת לפסיקת בג"ץ.   כבר בחודש ינואר השנה קיבל בג"ץ את עמדת מרכז רקמן ופסק כי יש לשקול מינוי נשים בעלות השכלה הלכתית לאספה הבוחרת רבנים ראשיים תחת סעיף […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו