הדרת נשות הלכה מהאספה הבוחרת אינה פתרון לבעיית מינוי הרבנים הראשיים

היום (2.7.24) התקיים דיון נוסף בעתירה של מרכז רקמן בעניין מינוי נשות הלכה לאספה הבוחרת רבנים ראשיים. בדיון התברר שהמשרד לשירותי דת, באופן גלוי לגמרי, מתכוון לסכל ולמנוע מינוי נשות הלכה כנציגות בחלק הרבני של האספה הבוחרת. כאמור, בניגוד לפסיקת בג"ץ. בינתיים, מינוי הרבנים הראשיים לישראל ממשיך להתעכב. כדי לזרז את המינוי, הוצע, בדיון היום, […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו