26.4.17: בעוד לבית הדין השרעי התמנתה לראשונה בהיסטוריה אישה לתפקיד קאדית, כניסת אישה למערכת בתי הדין הרבניים נראית קשה מתמיד.

מרכז רקמן בשיתוף עם ארגון "עתים" מנהל מזה חודשים ארוכים מאבק משפטי למינוי עוזרות משפטיות בבתי הדין הרבניים, פרסום התנגדות מרן הגראי"ל שטיינמן, מנהיג ציבור חרדי-ליטאי, למינוי זה עלול להוות קושי בקידום המהלך.

עו"ד קרן הורוביץ – ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית במרכז רקמן, בריאיון לאתר עיתון "הארץ": "נציבות שירות המדינה והנהלת בתי הדין הציגו עמדה כחלק מהדיון המשפטי בסוגיה, לפיה אין מניעה שאשה תמלא תפקיד של יועצת משפטית בבתי הדין וכי הם יפעלו למען קידום בחירה של אשה לתפקיד. הפרסום ביחס לעמדת הרב שטיינמן במועד זה, בסמוך לסיום ניהול התיק ולקראת פסק הדין, נראה כניסיון מצער להשפיע על הכרעת בית המשפט".

דברי פרופ' רות הלפרין-קדרי – ראשת מרכז רקמן, לאתר עיתון "הארץ":
"בתי הדין הרבניים הם הערכאה השיפוטית החשובה ביותר שמשרתת גברים ונשים, אך במצב החוקי כיום היא חסומה כליל בפני תפקידים משמעותיים לנשים. במסגרת המאבק המשפטי הממושך של מרכז רקמן לייצוג הולם של נשים בבתי הדין הרבניים, הובעה הסכמה מצד הנהלת בתי הדין לאפשר לנשים, לכל הפחות, לשמש כעוזרות משפטיות לדיינים".

דברי ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן, לאתר "דבר ראשון":
״מקומן הנפקד של נשים כחלק מהמערכת של בתי הדין הרבניים, מערכת שלה השפעה מכרעת על חייהן של כלל הנשים והגברים במדינת ישראל, היא מקוממת במיוחד והעובדה שהניסיונות למצוא פתרונות משותפים שיהיו מקובלים נחסמים בגלוי ללא כל הסבר על ידי גורמים מחוץ למערכת מקוממת לא פחות. נשים הן עורכות דין מוערכות ומקצועיות לא פחות מגברים ובאמירה יש פגיעה חמורה בכישוריהן ותפקידן. אנו תקוה כי גם המערכת הדתית היהודית תדע להשכיל ולמצוא מקום גם לנשים המוכשרות בדיוק כפי שנעשה אתמול במערכת הדתית המוסלמית במינוי אישה קאדית לראשונה בהיסטוריה״.

לכתבה המלאה של אתר עיתון "הארץ".

לכתבה נוספת בנושא באתר "דבר ראשון".

(התמונה מpixabay)

תמונה ספר ופטיש

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו