מרכז רקמן בבקשה להצטרפות כידיד בית המשפט להליך משפטי

 

מרכז רקמן הגיש בקשה להצטרפות כידיד בית המשפט להליך משפטי שמתנהל כנגד המוסד לביטוח לאומי בשם אישה שתשלום המזונות של ילדיה נשלל על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל כך שהכנסתה חצתה במקצת את רף הזכאות בתקנות המוסד לביטוח לאומי.

הבקשה נכתבה על ידי עו"ד קרן הורוביץ – ראש תחום מדיניות ציבורית וחקיקה במרכז רקמן.
בבקשה טענו כי המחוקק לא ראה בחוק אך ורק כלי שנועד לספק גמלת קיום לקטינים אלא תכליתו של החוק נרחבת בהרבה – יצירת גורם חוצץ, מתווך, בין האם לבין האב – החייב, גורם שייתן מימון זמני עד לגביה, עמידה על חובתו של האב לזון את ילדיו. בהינתן שזוהי תכלית החקיקה נטען בבקשה כי קיים חוסר סבירות קיצוני במבחני הזכאות הקבועים בתקנות המזונות ביחס לתכלית החוק.

עוד נכתב בבקשה: "הגם ששר המשפטים הוסמך בחוק להפעיל את החוק בהדרגה, אין זה סביר כי 45 שנה לאחר חקיקת החוק ניתן יהיה לטעון כי אנו מצויים בשלב הראשון של יישום החוק בו החוק מוחל אך ורק על הקבוצה המצומצמת הנזכרת לעיל בשעה שהחוק נועד עבור כלל הנשים שניתן פסק דין למזונות עבורן או עבור ילדיהן".

נעדכן על התפתחות התביעה בהמשך.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו