6.6.16: כנס "לא לביטול חזקת הגיל הרך בהיעדר חלופה הולמת"

הבוקר קיימה בראשל"צ הקואליצייה למזונות, שמרכז רקמן חבר בה, כנס חירום הקורא: לא לביטול חזקת הגיל הרך בהיעדר חלופה הולמת.
בכנס נערכו דיון בהשלכות הצפויות אם תבוטל חזקת הגיל הרך ובחינת החלופות המשפטיות.
פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן, נשאה דברים בנושא "חזקת הגיל הרך וטובת הילד – מבט השוואתי".
אנו מודים לכל מי שהגיעו לדון איתנו בנושאים החשובים הללו, ובמיוחד לדוברים ולמשתתפים ברב השיח.

 

collage

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו