8.9.17: "סדר, אי סדר, יהיה בסדר?"

למי שהחמיץ, מצורפת החוברת שחולקה ביום העיון שערך מרכז רקמן בעקבות בע"ם 919/15 בנושא מזונות ילדים בישראל >> לחצו כאן או לצפייה בחוברת באתר SSRN – לחצו כאן.

מסמך זה מציג בקצרה ניתוח של צוות מרכז רקמן לפסה"ד התקדימי של ביהמ"ש העליון מיולי 2017, בע"ם 919/15, 1709, שעסק בשאלת חלוקת נטל מזונות הילדים בין האב לאם, כאשר הילדים שוהים במשמורת פיזית משותפת, וכאשר הכנסות ההורים שקולות. במסמך גם מובאת טבלה המרכזת את ה"שורות התחתונות" של כל אחד משופטי/ות ההרכב בשאלות המרכזיות.
לכתבה באתר תקדין המציגה את הקובץ, לחצו כאן.

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו