הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 65

גיליון 65 (ינואר 2024) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור. שורות אלה נכתבות בעת שהלחימה ברצועת עזה עדיין בעיצומה. הטרגדיההקשה שחוו מדינת ישראל ותושביה עוד תוסיף ללוות אותנו זמן רבוהשפעתה העצומה מורגשת בכל תחומי החיים. מובן שגם השיפוט הרבניבישראל מושפע מן המצב, כפי שניתן לראות בפסה"ד הראשון בגליון זה.בימים האחרונים אף […]

הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 64

גיליון 64 (אוגוסט 2023) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור. פסק הדין הראשון בגליון זה עוסק במקרה קשה של עגינות מתמשכת.במסגרת דיונו בבקשת האשה לביטול הקידושין, דן ביה"ד הגדול במעמדהשל עסקת הטיעון במסגרתה הודה עד הקידושין בעבירות פדופיליה. לביה"דאין כל ספק שאין לייחס להודאה במסגרת עסקת הטיעון כל מעמד הלכתישל ראיה […]

הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 63

גיליון 63 (יוני 2023) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור. בכמה מפסקי הדין המופיעים בגיליון זה של "הדין והדיין" אנו יכולים לראות כיצד בית הדיןהגדול – ערכאת הערעור של בתי הדין הרבניים – מתערב בפסיקותיו שלבית הדין האזורי. בשניים מפסקי הדין (2, 5) אף משתקפת מערכת יחסיםמורכבת, בה מגיב בית […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו