הדין והדיין – גליון 42

הדין והדיין Matters Family in Decisions Court Rabbinical the through possible made was publication This ,QC, Tager Romie. Mr of support generous England, London , Esther wife his and סיון תשע"ו, יוני 2016 פרסום זה התאפשר הודות לתרומתם הנדיבה של עו"ד רומי תיגר (qc (ורעייתו אסתר מלונדון, אנגליה רכוש תנאים למתן הגט עילות גירושין סדרי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו