אלימות במשפחה – דו"ח מבקר המדינה

דוח מבקר המדינה בנושא ההתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג כולל דוגמאות רבות מתוך אמנת איסטנבול (אמנת מועצת אירופה למניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה), לדרכי טיפול מקצועיות בתופעה.

הדו"ח מדגיש כי בחקיקה בישראל אין עדיין הגדרה אחידה וברורה לתופעת האלימות במשפחה, ומפנה לצורך כך, לעיון באמנת איסטנבול. האמנה מגדירה אלימות במשפחה כתופעה הבאה לידי ביטוי באופנים שונים, בהם, אלימות פיזית, מינית, נפשית, כלכלית ופסיכולוגית.

בנושא ההגנה על נשים נפגעות אלימות מציע הדוח את האפשרות לשימוש באמצעי פיקוח אלקטרוני על מי שהוצאו נגדם צווי הגנה (הצעת חוק שנכתבה ע"י מרכז רקמן ועברה בקריאה טרומית בכנסת שעברה). גם כאן מוזכרת החובה של המדינה לפעול באופן אקטיבי להגן על מי שסובלים מאלימות במשפחה, כפי שמפורט באמנת איסטנבול.

בנוסף, עוסק הדו"ח בטיפול בגברים אלימים ושיקומם ומציין את האחריות שמטילה אמנת איסטנבול על המדינות שחתומות עליה בנושא.

אמנת איסטנבול היא הסטנדרט הבינלאומי המקובל כיום בתחום הטיפול באלימות במשפחה. העובדה שמשרד מבקר המדינה מצא לנכון להשתמש בה כדוגמא לדרכי התמודדות וטיפול בתופעה ממחישה עוד יותר את הצורך הדחוף באימוץ הסטנדרט הזה גם בארץ.

אנו מקוות כי המאמצים הרבים שלנו להביא להצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול יצליחו בהקדם.  הגיע הזמן שהעקרונות החשובים המפורטים בה, למניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, ייושמו גם כאן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו