אסור לבטל את הייצוג הולם של נשים בוועדה למינוי דיינים- חתימה על העצומה

במדינת ישראל ניתן להתגרש רק בבית דין רבני.

בבתי הדין הרבניים מכהנים רק גברים כדיינים.

מחצית מהבאות לפניהם לדין הן נשים.

הגוף הבוחר וממנה את הדיינים לבתי הדין הרבניים הוא ועדה המורכבת משר המשפטים (שמשמש יו"ר הוועדה) ושר נוסף בממשלה, שני חברי כנסת, שני הרבנים הראשיים לישראל, שני דיינים של בית הדין הרבני הגדול ושני נציגי לשכת עורכי הדין.

בזכות פועלן הנמרץ של הח"כיות עליזה לביא וזהבה גלאון והח"כית לשעבר שולי מועלם התקבל בכנסת ה-19 תיקון לחוק, המבטיח ייצוג הולם לנשים (4 מ-11 חברי וועדה):

"אף שהנשים הן כ־50% מהציבור שנזקק לשירותי בתי הדין הרבניים, הדיינים כולם הם גברים, ועל כן יש חשיבות גדולה לכך שלכל הפחות בוועדה יינתן להן ייצוג הולם. לפיכך, מוצע לקבוע כי לפחות אחד משני הנציגים בוועדה של כל אחד מהגופים הללו יהיה אישה: הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין. כמו כן, מוצע להגדיל ל־11 את מספר חברי הוועדה – החברה הנוספת בוועדה תהיה טוענת רבנית העובדת במקצועה שתיבחר על ידי שר המשפטים."

(מתוך דברי ההסבר לחוק)

 החוק עבר לאחר דיונים סוערים וניסיונות של נציגי המפלגות החרדיות למנוע את קיומו. כעת, פחות משנתיים לאחר כניסתו לתוקף, הישג זה עומד בסכנה במו"מ הקואליציוני הנוכחי. נציגי המפלגות החרדיות דורשים לבטל את החוק או לרוקן את תוכנו על ידי הגדלת מספר החברים בוועדה.

הצטרפו אלינו בקריאה לראש הממשלה לשמור על החוק ועל עיקרון הייצוג ההולם לנשים בוועדה למינוי דיינים, כדי להבטיח שגם לנשים תהיה אפשרות להשפיע על הדיינים שימונו לבתי הדין!

לחתימה על העצומה

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו