בג"ץ בתשובה לעתירת מרכז רקמן – יש לקיים דיון דחוף בהחלטת הרבנות הראשית לא למנות נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים.

הרבנות הראשית הודיעה לאחרונה שאין כל אפשרות למנות אשה לתפקיד רבני. כלומר – הרבנות הראשית לא תמנה נשות הלכה לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים.
ההחלטה הזו מנוגדת לפסיקת בג"ץ.
 
בניגוד לפסיקה ברורה זו, קבלה לאחרונה מועצת הרבנות הראשית החלטה לפיה לא תשקול מינוין של נשים כחברות באספה במסגרת מינויים אלה.
מרכז רקמן הגיש עתירה חדשה הקוראת לחייב את הרבנות הראשית לקיים את פסיקת בג"ץ ככל גוף מנהלי אחר בישראל הכפוף להוראות החוק. בג"ץ קבע כי יש לקיים דיון דחוף בנושא.
יצוין שמינויים אלו אינם מינויי השר לשירותי דת, אשר הצהיר כבר במסגרת העתירה הראשונה (לפני כחצי שנה) שבכוונתו למנות 10 נשים במסגרת המינויים המסורים לו.
 
עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן:
"מועצת הרבנות הראשית מעבירה מסר מדאיג ומסוכן. בהחלטתה שלא לשקול מינויים של נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים למרות החלטת בג"ץ היא מצהירה, למעשה, שהיא אינה מחויבת לקיים את החוק בישראל. התעלמותה הבוטה מהחוק, במקרה הזה, מעמיקה את העוול ואת האפליה הקיימת נגד נשים בממסד הדתי בישראל. ההחלטה בעתירה של מרכז רקמן כי יש לשקול מינוין של נשות הלכה במקומות השמורים לרבנים משקפת מציאות בה ישנן גם נשים רבות, בעלות השכלה תורנית שאינה נופלת מזו של גברים שקיבלו סמיכה לרבנות. נשים אילו זכאיות מכוח החוק כי גם קולן ישפיע על בחירת ממלאי התפקידים בהנהגה הדתית בישראל".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו