בג"ץ בתשובה לעתירת מרכז רקמן – על המדינה לנמק מדוע לא ימונו גם נשות הלכה באסיפה הבוחרת רבנים ראשיים, תחת הסעיף של "רבנים שימנו הרבנים הראשיים".

מרכז רקמן עתר לבג"ץ וביקש צו על תנאי לגבי סעיף 7 (8) בחוק הרבנות הראשית, שעוסק במינוי "עשרה רבנים" לאסיפה הבוחרת רבנים ראשיים כך שיכלול גם נשות הלכה.

בין הטיעונים לעתירה:

עיון בנתונים קודמים מראה כי כ30% ממי שמונו תחת סעיף זה נעדרים סמיכה מטעם הרבנות הראשית לישראל. בחלק מהמקרים מדובר ברבנים בעלי סמיכה מדמות רבנית מקובלת. בעתירה נטען כי כיום ישנן גם נשים שהוסמכו בדרך כזו, לאחר שנות לימוד רבות בתוכניות הלכה במוסדות תורניים. הימנעות ממינוין של נשים אלה מהווה אפליה מגדרית פסולה.
תכלית החוק היא שהרבנים הראשיים ימנו נציגים תוך מתן ייצוג בבחירה לקבוצות רבות בקרב האוכלוסייה היהודית. תכלית זו יש לפרש באופן שוויוני שאינו מפלה.
נוכח מספרן הזעום של נשים באסיפה הבוחרת, על הרשות למנות בכל המינויים תחת סעיף זה נשים ולשפר ולו במעט את ייצוג הכללי של נשים באסיפה הבוחרת.


מאחר והבחירות נדחו יש די זמן לרשות להתארגן ולתקן עיוות זה.


ייצגו את מרכז רקמן בעתירה: עו"ד קרן הורוביץ ועו"ד שי זילברברג.

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן:
"בחודשים האחרונים אנחנו עדות לתהליך מדאיג של הרחקת נשים מעמדות השפעה בזירה הציבורית, כמעט עד כדי מחיקה מוחלטת. על רקע זה החלטת בית המשפט היום היא משמעותית במיוחד ויש לקוות שהיא תעיד על התוצאה הסופית של ההליך. אנו קוראות לבית המשפט לתקן את המצב המביש בו לנשים אין כמעט ייצוג בגוף הבוחר ובנוסף מבהירות כי השינוי מן היסוד חייב להיעשות על יד הכנסת. ביום ראשון עתידה לעלות הצעת החוק של חה"כ מתי הרכבי שמציעה תיקון נרחב יותר לבעיה".

עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן:
"ראוי היה שנשים יהיו חלק מהגוף הבוחר רבנים ראשיים כבר מזמן. אי אפשר להמשיך ולהשלים עם מצב שבו הממסד הדתי מדיר, לאורך שנים ובעקביות, נשות הלכה מעמדות של השפעה על חיי כלל הציבור היהודי בישראל".

מכתב מרכז רקמן לועדת שרים לענייני חקיקה בנושא הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת).

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו