ביוזמת מרכז רקמן – חוק חדלות פירעון החדש מתקן עוול ארוך שנים כלפי נשים וילדים הזכאים למזונות

ביום 15.9.2019, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, המהווה רפורמה בתחום חדלות הפירעון ומחליף חקיקה מנדטורית בת למעלה מ-80 שנה. בעקבות שינוי שהציע מרכז רקמן לקידום מעמד האשה במהלך הדיונים על הצעת החוק, תוקן במסגרת החוק החדש עוול ארוך שנים כלפי נשים וילדים הזכאים למזונות. על פי החוק הישן, מרגע ההכרזה על החייב כפושט רגל ועד למועד בו קצב בית המשפט של הכינוס את המזונות, תשלומי המזונות לזכאים היו נעצרים באופן אוטומטי. התוצאה הייתה שבמהלך תקופת הביניים שבין צו הכינוס לבין מועד הקצבת המזונות לזכאים, ילדיו של החייב שאינם מתגוררים עמו, לא קיבלו תשלום עבור מזונות. במצב זה, נשים רבות המגדלות את ילדיהן נותרו ללא תמיכה כלכלית ונדרשו לפנות לבית המשפט על מנת לבקש שיקצבו לילדים מזונות מתוך הכנסות פושט הרגל, ויכלו לעבור חודשים ארוכים עד שתשלומי המזונות התחדשו, כאשר גם אז על פי רוב הסכומים הופחתו בשיעור ניכר.

 

ההצעה של מרכז רקמן,  אשר התקבלה בחוק החדש שינתה מצב זה – לפי החוק החדש תשלומי המזונות לזכאים לא יוקפאו עם מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אלא ימשיכו להיות משולמים כסדרם, עד אשר תוגש בקשה לבית המשפט כי יקציב לזכאי סכומים למזונות, וכך ישמר תשלום מזונות רציף. ההסדר החדש מונע את המצב בו תשלומי הילדים נפסקים ללא הודעה מוקדמת ומעביר את נטל הפנייה לבית משפט מהאשה והילדים אל הנאמן והחייב המצוי בהליכי חדלות פרעון. מדובר בתיקון היסטורי עבור נשים וילדים רבים, המאפשר להם קיום מינימלי בכבוד גם כאשר אחד ההורים נכנס להליכי חדלות פרעון.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו