ביום שלישי 7.3.17, צוין יום האישה הבינלאומי בכנסת בין היתר באמצעות דיון בוועדה לקידום מעמד האישה.

הדיון עמד בסימן יעדי פיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals או SDG) שהחליטו עליהם באו"ם ואימוצם בישראל, תוך כדי התאמתם ברמה המקומית. מטרת היעדים הנה הטמעת שיקולים מתחומי החברה, הסביבה והכלכלה בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות.

במהלך הדיון הוצגה מצגת הסוקרת את הSDG והוסברה החשיבות בהטמעת היעדים המהווים יעדים מדידים ואוניברסליים ואשר יכולים לשמש בסיס להשוואה בין מדינות ברחבי העולם. בסקירה שנערכה הוסבר כי פרט ליעד החמישי של הSDG אשר עוסק בהעצמת נשים ונערות באופן ספציפי, בכל היעדים ישנם היבטים מגדריים.

מהועדה יצאה קריאה לממשלה לאמץ את היעדים של האו"ם לשם קידום החברה בכלל ונשים בפרט.

הדיון נערך בהשתתפות יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין וחברי כנסת רבים.

את מרכז רקמן יצגו בדיון ד"ר גלית שאול – מנכ"לית המרכז, עו"ד קרן הורוביץ – ראשת היחידה לקידום מדיניות ציבורית וחקיקה של מרכז רקמן ועו"ד מירי ברנשטיין.

דיון יום אישה , מירי

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו