ביטול עילת הסבירות וביטול מעמד בית המשפט העליון כעצמאי ובלתי תלוי יפגעו בנשים

בקיצור ולעניין – ללא עילת הסבירות וללא בית משפט עליון עצמאי ובלתי תלוי – זכויות נשים ייפגעו.

ובהרחבה, מתוך הרצאה של עו"ד שי זילברברג, מנהל תחום בתי דין רבניים במרכז רקמן:
 
השינויים הצפויים במערכת המשפט יפגעו בזכויות נשים בבית הדין הרבני ובמאמץ לקידום ייצוג הולם לנשים בממסד הדתי (הרבנות הראשית).
בהרצאה, נערך ניתוח לפסקי דין המרכזיים שסייעו לנשים שביקשו לקבל מקום ומעמד שווה בזירות שהיו שמורות לגברים עד אותה עת. למשל, בית המשפט העליון, בהסתמך על עילת הסבירות, קבע כי:
נשים יכולות לכהן כחברות במועצות הדתיות
נשים יכולות להשתתף באספה הבוחרת רבני ערים
נשים יכולות להתמנות לתפקיד מנכ"לית בתי הדין הרבניים
כלומר, ביטולה של עילת הסבירות יחזיר אותנו אחורה בכל הקשור בקידום ייצוג לנשים בממסד הדתי בישראל, ואף יעצור מהלכים התלויים ועומדים כעת בנושאים אלו.
 
עוד הציג עו"ד זילברברג פסקי דין שמדגישים את חשיבות בית המשפט העליון כגוף עצמאי ובלתי תלוי, כדי שיוכל להפעיל ביקורת שיפוטית אפקטיבית על בתי הדין הרבניים במקרים הראויים לכך.
לדוגמא, מקרים בהם התקבלו החלטות במעמד צד אחד (לרבות העברת ילדים מידי אימם לפנימייה), ביטולי גיור בדיעבד ושנים לאחר הגיור או פסיקה שלא בהתאם לדין האזרחי שחל בבתי הדין הרבניים (חלוקת רכוש וכיוצ"ב).
ברור מכך כי פגיעה במעמדו של בית המשפט העליון כגוף עצמאי ובלתי תלוי תוביל לפגיעה בזכויות נשים.
 
חשוב לדעת – משמעותם של השינויים המתוכננים בחוק, כפי שמוצגים כעת, היא פגיעה חמורה בזכויות נשים ברמה החברתית כללית וברמה הפרטנית גם יחד.
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו