ב-15/12/14 בשעה 20:00 התקיים באולם סמולארש שבאוניברסיטת תל אביב, ערב התרמה של עמותת רוח נשית שבמסגרתו הוענק אות קטן תשע"ד ע"ש פרופ' קטן, לפרופ' רות הלפרין-קדרי ראשת מרכז רקמן על פועלה החברתי- התנדבותי לקידום צדק מגדרי בישראל.

IMG-20141215-WA0004

 

צוות מרכז רקמן גאה על עשייה מבורכת זו, ומאחל המון הצלחה בהמשך דרכך המופלאה!

מתוך המכתב הקבלה של "אות קטן"- אות קטן לשנת תשע"ה ניתן לך על מחויבותך רבת השנים לפעילות חברתית התנדבותית למען נשים, ולמען החברה בישראל בכללותה, ולאור התאמתה לרוחו של אות קטן ולרוחו של פרופ' יוסף קטן שהאות נוסד לזכרו. ראויים בעינינו לציון במיוחד הפרויקטים הבאים:
ראשית , הקמת מרכז רקמן לשינוי פני המשפט בתחום דיני משפחה בישראל,ועמידתך בראשו ב-12 השנים האחרונות.
מרכז רקמן משלב עבודה ישירה תומכת בנשים, מחקר אקדמי התורם לעבודתם של אנשי מקצוע ולעיצוב מדיניות, וקידומם
הישיר של חקיקה ושינוי מדיניות בתחום דיני משפחה על כל רבדיו בישראל. השילוב בין רמות התערבות והשפעה שונות חיוני
על מנת להביא לשינוי משמעותי ובר-קיימה בחייהן של נשים בישראל בכלל, ונשים מודרות בפרט.

שנית, ראויה לציון שותפותך להקמת ופעולת ארגון הנשים החלוצי "קולך", הפועל למען יישום ערכי השוויון והפמיניזם במגזר הדתי האורתודוקסי. הקמת הארגון ופעולתו המתמשכת מחייבות חזון מרחיק ראות ועמידה איתנה והוא בעל תרומתה ניכרת לפיתוח השיח הפמיניסטי בחברה הדתית בישראל בפרט ובחברה הישראלית בכללה.

שלישית, מזה שנים את פועלת להגברת השוויון בין נשים וגברים בזירה הגלובלית כחברה בהתנדבות בוועדת המומחים של האו"ם המפקחת על יישום האמנה לביעור אפליה נגד נשיםׁ – ׁׁCEDAW.

עבור עבודתך ההתנדבותית לקידום צדק חברתי מגדרי באמצעות השפעתך על הסגל והסטודנטיות/ים באוניברסיטת בר אילן, תרומתך לקידומן של נשים מוחלשות ומודרות בישראל, קידומם של השיח והעשייה הפמיניסטית במגזר הדתי האורתודקוסי, והשפעתך על חייהן של נשים במדינות העולם כולו, על כל אלה ועוד מוענק לך פרס אות קטן ע"י פרופ' יוסף קטן ז"ל.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו