בתגובה לפניית מרכז רקמן- נשים יוכלו לקבל תמיכה כראשות קהילה

הצלחנו לשנות!
 
הקריטריונים למתן תמיכה כספית למוסדות ציבור המקיימים פעילות של ראש קהילה יתוקנו כך שיאפשרו גם לנשים המכהנות כראשות קהילה לזכות בתמיכה.
 
בתגובה לפניה של מרכז רקמן השיב המשרד לשירותי דת כי בסוף חודש יולי השנה, הורה סגן השר לשירותי דת לתקן את המבחנים למתן תמיכה למוסדות ציבור המקיימים פעילות של ראש קהילה.
במסגרת התיקונים, וכפי שדרשנו, ניתן יהיה להכיר, בין השאר, כראש קהילה גם במי שעונה להגדרה של "משיבת הלכה".
 
הרקע:
המשרד לשירותי דת מעניק תמיכה כספית לקהילות שבראשן "ראש קהילה". בשנה שעברה פרסם המשרד "קול קורא" בנושא. לפי ה"קול הקורא" הסתבר שכדי לקבל את התמיכה יש לעמוד ברשימת קריטריונים שפירט המשרד, רשימה שמקשה מאוד על נשים לזכות בה.
רשימה שאינה מייצרת שוויון בין גברים ונשים ומהווה אפלייה אסורה בניגוד לחוק יסודות התקציב, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק שיווי זכויות האשה.
לראשונה, פנינו כבר לפני שנה בדחיפות למשרד לשירותי דת בבקשה לשנות את הקריטריונים.
ציינו כי בעקבות תת הייצוג של נשים בתפקידי מפתח תורניים ציבוריים והתרומה הפוטנציאלית הקיימת בשילובן בשיח ההלכתי אנו מבקשות ליצור מבחנים אשר יעודדו ויקלו על תמיכה בנשים העומדות בראש קהילה. במיוחד כאשר מדובר בנשים אשר זכו בתמיכה והכרה על הידע התורני שצברו ונבחרו בשל הכרה זו להוביל קהילה.
לצערנו, למרות ההתחייבות שניתנה במענה לפנייתנו זו, הקריטריונים שפורסמו לא שונו.
פנינו שוב ובקשנו הבהרה כיצד יאפשר המשרד גם לנשים לזכות בתמיכה.
לשמחתנו הפעם קבלנו מענה שונה -בקרוב יפורסמו קריטריונים חדשים שאנו מקוות שיתנו מענה הולם לבעיית תת הייצוג של נשים.
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו