גירושין בשיתוף פעולה -הכשרה בסיסית בשיתוף: המרכז למשפט מסחרי אוניברסיטת בר אילן ומרכז רקמן לקידום מעמד האישה

34682510

ההכשרה מוכרת לצורכי גמול השתלמות.

ההכשרה מתקיימת בבית הפרקליט, רחוב שופן 1, ירושלים.

ההכשרה כוללת 40 שעות אקדמיות: 24 שעות הכשרה מעשית + 16 שעות הלמה אקדמית.


לפרטים ולמידע נוסף: http://www.nevo.co.il/Handlers/GetMsgContent.ashx?Msgid=4239

להורדת ספח רישום: http://www.nevo.co.il/nevo_adv/Images/lilch-lishka-17112014-tof.pdf

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו