הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 61

שני פסקי הדין האחרונים בגליון 61 של הדין והדיין עוסקים בחיוב כתובה לגבר שיחסיו עם נשים אחרות הביאו לסיום נישואיו. דומה כי הם מצטרפים למגמה ההולכת וגוברת בבתי הדין בשנים האחרונות, ולפיה במקרים של קשר עם נשים זרות שהוכח יחויב גבר במלוא סכום הכתובה, וזאת גם אם במקרי גירושין שעילתם שונה לא ייטה ביה"ד לחיוב כזה.

כך אנו יכולים לראות בפס"ד מס' 8 העוסק בחיוב כתובה לבעל שהתכתב עם נשים זרות.  בפס"ד 9 ניתן לראות כיצד מחויב הבעל בפיצויי גירושין שנועדו לפצות את האשה על הנזק שנגרם לנישואיה כתוצאה מהתנהגות בעלה.

לקריאת גיליון 61 של הדין והדיין, פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו