הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 62

גיליון "הדין והדיין" שלפניכם מוקדש כולו לפסיקות מהעת האחרונה בנושאים הנוגעים לחלוקת רכוש בני הזוג. כידוע לכל, סוגיה זו עלתה לאחרונה לדיון ציבורי סוער בעקבות שני מקרים בהם הפך בית המשפט העליון פסקי דין בהם נתנו בתי הדין משקל לאי נאמנות מינית של נשים בנישואין כשיקול לחלוקה לא שוויונית (דנג"ץ 18/8537 ובג"ץ 19/8463). בשני המקרים יוצגה האשה על ידי עורכי דין ממרכז רקמן.

אולם העמדה שהותקפה בבג"ץ אינה נחלתם של כלל הרכבי בתי הדין. בגיליון הנוכחי מוצגת באריכות עמדה שונה, אותה כתב נשיא ביה"ד הגדול הרב דוד לאו, בפסק דין מס' 8.

עוד נפנה את תשומת לב הקוראים לדיונים על שאלת מעמדו המחייב של הרישום בטאבו, העולים בפסקי הדין מס' 2 ,6 ,7.

לקריאת גיליון 62 של "הדין והדיין" פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו