הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 64

גיליון 64 (אוגוסט 2023) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור.

פסק הדין הראשון בגליון זה עוסק במקרה קשה של עגינות מתמשכת.
במסגרת דיונו בבקשת האשה לביטול הקידושין, דן ביה"ד הגדול במעמדה
של עסקת הטיעון במסגרתה הודה עד הקידושין בעבירות פדופיליה. לביה"ד
אין כל ספק שאין לייחס להודאה במסגרת עסקת הטיעון כל מעמד הלכתי
של ראיה היכולה להעיד על עבריינותו של העד. זאת הן בשל הכלל של
'אין אדם משים עצמו רשע', כלומר אין להרשיע אדם בהלכה על פי הודאת
פיו, והן בשל ההנחה שההודאה אינה אמיתית משום שנעשתה "תוך אילוץ
מחמת יראה שבית המשפט יעניש אותו בעונש חמור יותר אם לא יחתום על
עיסקת הטיעון, שאין לראות זאת כהודאה מן ההיבט ההלכתי".

בגיליון מופיעים פסקי דין בנושאים: ביטול קידושין, תנאים למתן הגט, עילות גירושין, כתובה, רכוש.

לקריאת גיליון 64 של "הדין והדיין" פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן.

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו