הישג משפטי למרכז רקמן – בית המשפט קבע: אין לכפות תיאום הורי במצב בו קיימת אלימות כלפי האם.

 
 
שלושה דברים שחשוב לדעת, במיוחד בשבוע המאבק באלימות נגד נשים, מתוך תיק שהתנהל לאחרונה במחוזי בת"א, בו מרכז רקמן ייצג את האשה:
 
• אין לכפות תיאום הורי במצב בו קיימת אלימות כלפי האם.
• תיאום הורי כפוי אינו ריאלי ולא ניתן להכריח את אחד ההורים לחתום עליו בעל כורחו.
• בית המשפט אינו יכול להתפרק מסמכויותיו ולהעביר סמכות הכרעה נרחבת למתאם הורי.
 
ובהרחבה:
לאחר שקבלה איומים מצד האב, הגישה האם בקשה לצו הגנה בבית המשפט לענייני משפחה.
בית המשפט למשפחה, כחלק מההליך של צו ההגנה, חייב את ההורים להשתתף בתיאום הורי. בנוסף, העניק בית המשפט למתאם ההורי סמכות הכרעה בכל נושא שנמצא במחלוקת בין ההורים ביחס לקטין.
האשה ערערה לבית המשפט המחוזי ומרכז רקמן ייצג אותה בערעור.
פסק הדין של בית המשפט המחוזי קובע באופן חד משמעי שאין לכפות תיאום הורי במצב בו קיימת אלימות כלפי האם. עוד קובע בית המשפט כי יש לכבד את רצונה של נפגעת האלימות שלא לשבת לשולחן אחד עם הפוגע. כמו כן, ציין בית המשפט שתיאום הורי כפוי אינו ריאלי, היות ומדובר בהליך מעין גישורי, בו הצדדים אמורים לחתום על הסכם מסגרת ולא ניתן להכריח את אחד מההורים לחתום עליו בעל כורחו.
אנו רואות בפסק הדין הכרה חשובה של מערכת המשפט בזכות של נפגעת אלימות שלא להמשיך להיות חשופה לאלימות בן הזוג. אנחנו נתקלות בלא מעט מקרים בהם המערכת, תחת נימוקים של טובת הילד, דורשת מנפגעות אלימות להמשיך להיות חשופות לאלימות הפוגע.
קביעה נוספת וחשובה של בית המשפט בפסק דין זה היא כי לא ניתן היה להעניק סמכויות הכרעה רחבות למתאם הורי, בפרט כשמדובר בגורם פרטי. בית המשפט המחוזי פסק כי אין מקום לכך שבית המשפט יתפרק מסמכויותיו ויעביר את סמכות ההכרעה לגורם חיצוני, ובוודאי שלא סמכות הכרעה רחבה, כללית וגורפת שלא מתוחמת ליישום ספציפי של הוראות שניתנו על ידי בית המשפט.
בשנים האחרונות אנו עדות לשימוש נרחב בכלי של תיאום הורי על ידי בתי המשפט גם במקרים שאינם תואמים את דרישות ההליך. תיאום הורי נועד לאפשר להורים להגיע ליישום התוכנית ההורית שהתקבלה על ידי בית המשפט. התנאי לכניסה לתיאום הורי, המופעל על יד משרד הרווחה, הינו סיום ההליכים המשפטים הקשורים למשמורת וזמני השהות וסיום מעורבות של עו"ס לסדרי דין. המתאם ההורי בשירות הציבורי אינו מוסמך לקבל הכרעות הנוגעות להסדרי השהות של הילדים ולמשמורת. תנאים אילו תואמים את מודל התיאום ההורי כפי שפותח בעולם. הניסיון של חלק מהשופטים להשתמש בתהליך תיאום הורי פרטי כתחליף להכרעות הנדרשות מבית משפט באופן שאינו תואם הליך גישורי פוגע בצד החלש בסכסוך. הכרעת בית המשפט המחוזי בפסק דין זה מבהירה שלא ניתן להעביר את ההכרעה השיפוטית בענייני קטינים באופן רחב למתאמים ההורים.
מטעם מרכז רקמן ייצגו בתיק עו"ד שי זילברברג ועו"ד שיר וולמן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו