"הממשלה הזו היא התגשמות הסיוטים של כולנו. מקומן של נשים נמצא בשפל חסר תקדים", מזהירה פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן.

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, התראיינה בפודקאסט "אחד ביום" בנושא השפעת מדיניות הממשלה וביטול הרשות לקידום מעמד האשה על מצבן של נשים בישראל.

"הממשלה הזו היא התגשמות הסיוטים של כולנו. מקומן של נשים נמצא בשפל חסר תקדים", מזהירה פרופ'  הלפרין-קדרי.
יש מחיקה שיטתית של נשים שהיו בתפקידים משמעותיים כמו מנכ"ליות משרדים שפוטרו והוחלפו בגברים. 
נציב שירות המדינה מעז לתת הנחיה כללית (בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה) שמודעות ינוסחו בלשון גבר.
ביטול הרשות לקידום מעמד האשה והפיכתה לגוף פוליטי תחת השרה מאי גולן עלול להביא ל:
ביטול חובת הייצוג ההולם בתפקידים ציבוריים.
חקיקת חוקים שיאפשרו העמקת הדרת נשים במרחבים הציבוריים, באקדמיה ובאירועי תרבות.
אפליה נגד נשים מטעמי דת בעקבות הכוונה לתקן את חוק איסור אפליה באספקת מוצרים ושירותים.
מצב בו שרים יוכלו לקבל החלטות שהתוצאה שלהן פגיעה בנשים ובגלל ביטול עילת אי הסבירות בג"ץ לא יוכל להתערב.
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו