הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית במשפחה – עמדת מרכז רקמן

מחר (17.11.20) יתקיים דיון נוסף בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בנושא הצעת החוק הממשלתית למניעת אלימות כלכלית במשפחה. בעקבות הדיון הקודם בחוק שהיה סוער וקשה חשוב לנו לשתף את עמדת מרכז רקמן כפי שהוגשה לוועדה.

חשוב  לזכור, הצעת החוק נועדה לטפל במקרי קיצון ומגדירה אלימות כלכלית "כהתנהגות מתמשכת של אדם כלפי בן זוגו, תוך הטלת אימה, הפעלת כפייה או הפעלת שליטה עליו" שבאה לידי ביטוי בשלילת החרות הבסיסית לעצמאות כלכלית של בן זוג ושלילת יכולתו לניהול סביר ותקין של חיי היום יום.

ביחס לטענה שעלתה כי החוק יפגע בתא המשפחתי – הרי שהמציאות היא בדיוק הפוכה. זהו חוק שמטרתו למנוע התנהגות פוגענית ומאיימת ולאפשר לבני המשפחה לחוש ביטחון. הצעת החוק תבטיח לשני ההורים את האפשרות לכלכל את עצמם ואת ילדיהם בכבוד ותגן על התא המשפחתי, ובכך גם תחזק אותו.

 ביחס לפתרון המוצע בהצעת החוק הערנו מספר הערות, ביניהן:

 תיקון שינויי ניסוח כך שנוסח הצעת החוק ייתן מענה לשתי תקנות הנהוגות בישראל בענייני רכוש (האחת תקפה למי שנישאו לפני 1974, והאחרת עבור מי שנישאו אחרי)

הצעה להעברת חלק מהסעיפים מהחוק למניעת אלימות לחוק יחסי ממון

התייחסות לבעיות שעולות בהצעת החוק בהקשר לחובה להגיש בקשה מוקדמת ליישוב סכסוך במקרים שישנה אלימות כלכלית.

ולבסוף, חייבים להסתכל קדימה – צריך לתת שם ומענה חקיקתי מפורש לתופעת האלימות הכלכלית במשפחה שכיום לא מוגדרת בחוק ולהעניק הגנה משמעותית לסובלים ממנה כפי שנעשה במדינות מתוקנות בעולם וכפי שנקבע באמנה לביעור אפליה נגד נשים של האו"ם, אליה מחויבת גם מדינת ישראל. באותו הקשר, יש לציין את אמנת איסטנבול, האמנה המרכזית שנוסחה במועצת אירופה בדבר מניעת אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, אשר גם במסגרתה הוכרה ונאסרה אלימות כלכלית באופן מפורש.

בהזדמנות זו אנו חוזרות וקוראות למדינת ישראל לאמץ את אמנת איסטנבול בהקדם האפשרי.

תייצג את מרכז רקמן בדיון בכנסת עו"ד ד"ר כוכב אלקיים-לוי, ראשת היחידה לקידום מדיניות וחקיקה ע"ש ברוך ורות רפפורט ומרצה בפקולטה למשפטים בבר-אילן.

לקריאת נייר העמדה המלא של מרכז רקמן בנושא החוק למניעת אלימות כלכלית במשפחה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו