השופטת וילנר בעתירת מרכז רקמן – לפעול לפי החלטת בג"ץ (בנושא מינוי נשות הלכה לאספה הבוחרת רבנים ראשיים).

אתמול (24 ביוני 2024) התקיים דיון ראשון בעתירה חדשה, נוספת, של מרכז רקמן לבג"ץ בנושא מינוי נשים בעלות השכלה תורנית לאספה הבוחרת רבנים ראשיים תחת סעיף 7 (8) "רבנים שימנו הרבנים הראשיים".
 
לאחר שמועצת הרבנות הראשית הודיעה שאינה מתכוונת לקיים את פסיקת בית המשפט העליון, לפיה על הרבנים הראשיים לשקול מינוי נשים בעלות השכלה תורנית לאספה הבוחרת רבנים ראשיים תחת סעיף 7 (8) "רבנים שימנו הרבנים הראשיים", הגשנו עתירה חדשה. בעתירה טענו את המובן מאליו – על הרבנות הראשית, ככל גוף ציבורי במדינת ישראל, לפעול בהתאם לחוק ולפסיקת בית המשפט העליון. אין גוף ציבורי העומד מעל החוק.
המדינה טענה כי עדיין לא ידוע מי יהיו אלה שימלאו את תפקיד הרבנים הראשיים. הרבנים הנוכחיים לא יכולים למנות נציגים לאספה הבוחרת (תחת סעיף 7 (8)) מכיוון שסיום כהונתם קרב והם בעלי קרבה ראשונה למועמדים לתפקיד הרבנים הראשיים הבאים.
בית המשפט קבע שעל המדינה להגיש, ביום חמישי הקרוב, הודעת עדכון ביחס למי שאמורים למלא את סמכות הרבנים הראשיים לגבי סעיף 7 (8).
כבוד השופטת וילנר אמרה, "מי שמקבל את התפקיד (תפקיד הרבנים הראשיים) ידע שעליו לפעול לפי החלטת בג"ץ (בנושא מינוי נשות הלכה לאספה הבוחרת רבנים ראשיים)".
 
את מרכז רקמן ייצגו בעתירה עו"ד ורד בר ועו"ד שי זילברברג.
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו