הישג משפטי למרכז רקמן – בג"ץ פסק כי יש לשקול מינוי נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים.

בתשובה לעתירה של מרכז רקמן פסק בג"ץ כי  יש לשקול מינוי נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים תחת סעיף 7 (8) – "רבנים שימנו הרבנים הראשיים".
 
בפסיקתו קיבל בג"ץ את עמדת מרכז רקמן כי למונח "רבנים" יש לתת פרשנות מרחיבה התואמת את עקרון השוויון כך שתכלול גם נשות הלכה – נשים שלמדו הלכה בלימודים גבוהים ו/או משמשות בתפקיד רבני. זאת בהתייחס לסעיף 7 חלק 8 בחוק הרבנות הראשית שעוסק במינוי עשרה רבנים לאספה הבוחרת.
ההחלטה נתנה ע"י השופטת ברק-ארז ובהסכמת השופט עמית כנגד דעתו של השופט מינץ.
 
כותבת השופטת ברק- ארז בפסה"ד:
"הקביעה כי המונח "רבנים" כולל בתוכו גם "רבניות" שהן נשות הלכה בעלות השכלה דתית ותורנית גבוהה לא נועדה "לחלן" את המינויים או לרמוז על פשרה בדרישות הדתיות ביחס אליהם. ההיפך הוא הנכון: היא מבטאת את שייכותן המלאה של נשים לעולם התורה, ואת יכולתן לתרום ולהעשיר אותו, מתוך הידע התורני וההלכתי שצברו בלימודיהן ומניסיון חייהן. בחירתן של נשים במשבצת הרגילה של "נציגות ציבור" לפי סעיף 8 לחוק הרבנות הראשית אינה נותנת מענה מספק לערך חשוב זה".
 
עו"ד קרן הורוביץ מנכ"לית מרכז רקמן שייצגה בעתירה:
"פסק הדין היום הוא צעד חשוב מאין כמוהו בהכרה הממסדית בכך שנשות ההלכה הן חלק בלתי נפרד מעולם התורה. חלק שיש לתת גם לו ייצוג ועמדת השפעה על חיי כלל הציבור היהודי בישראל.
במסגרת העתירה הראנו כי ישנן נשים ראויות בעלות ידע הלכתי נרחב המעוניינות לקחת חלק באספה הבוחרת ואנו קוראות לרבנים הראשיים לבחון את מועמדותן בהקדם."
 
 
 
 

 

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו