השתתפות נשים באסיפה הבוחרת רבנים ראשיים – הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת)

נסחנו, במרכז רקמן,  הצעה לתיקון חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת). ההצעה הוגשה ע"י חה"כ מטי צרפתי הרכבי וח"כים נוספים.

הגיע הזמן שיהיו יותר נשים באסיפה הבוחרת רבנים ראשיים בישראל.

עכשיו, לאחר שמועד בחירת הרבנים הראשיים נדחה לאפריל 2024, יש מספיק זמן לתקן את המצב הקיים, לשנות את מבנה האסיפה הבוחרת ולהפוך אותו לשוויוני יותר.

באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים חברים רבנים ונציגי ציבור.

מתוך הרבנים – 10 רבנים ממונים לאסיפה ע"י הרבנים הראשיים לישראל.

בקשנו שלפחות 5 מתוכם יהיו מינויים של נשות הלכה.

מתוך נציגי הציבור: לגבי נציגים בתפקיד ספציפי כמו ראשי מועצות, בקשנו –  אם אין די נשים, ימונו גם סגניות ראשי מועצות או חברות מועצה. נציגים בתפקידים כלליים כמו חברי כנסת או שרים – לפחות מחצית יהיו נשים. כמו כן בקשנו שינוי הסעיף שבו מדובר במינוי "אנשי ציבור" ל"נשות ציבור" (10 נציגים/ות) והוספת נציגות של  ארגוני נשים וטוענות רבניות.

בבחירות האחרונות למועצת הרבנות הראשית לישראל בשנת 2018 מתוך 150 חברי האסיפה הבוחרת היו כ-  10% נשים בלבד.

המצב הזה חייב להשתנות.

הגיע הזמן שנשים יקחו חלק שווה במוקדי קבלת החלטות בישראל, גם בממסד הדתי.

לקריאת הצעת החוק הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת), התשפ"ג–2023.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו