השתתפות נשים באסיפה הבוחרת רבני ערים

אנו, במרכז רקמן,  מברכות את סגן שר הדתות מתן כהנא על פרסום תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) תשפ"ב – 2022.
חשובה במיוחד העובדה כי התקנות החדשות נותנות לראשונה ביטוי חקיקתי לחשיבות מינוין של נשות הלכה כחברות באספה הבוחרת רבני ערים וקובעות כי 40% לפחות מהחברות והחברים בה יהיו נשים.
בשנים האחרונות אנו פועלות בעקביות לייצוג הולם לנשים בגופים הבוחרים את הרבנים הראשיים לישראל ואת רבני הערים. כבר בשנת 2018 , בפסק הדין שניתן בעתירה שהגשנו בנושא לבג"צ אמר השופט סולברג כי "מלאכתנו לא תהיה שלמה אם לא נצביע על הצורך לשקוד על מציאת מתווה חקיקתי הולם שיבטיח ייצוג נאות לנשים באסיפה הבוחרת, ביודענו כי רבות הן בקרבנו הנשים המוכשרות העוסקות בדת ובהלכה, לטוב להן, לטובת המגדר ולמען הציבור כולו".
הרבנים הראשיים ורבני הערים מופקדים על נושאים המשפיעים על חייהן של נשים כגון – בתי הדין, מקוואות וגיור – מה שמדגיש ביתר שאת את ההכרח כי הגוף הבוחר אותם יהיה מורכב גם מנשים.
אנו מקוות כי התקנות החדשות לגבי בחירת רבני עיר מסמלות את תחילת השינוי החקיקתי הנדרש שייצג נאמנה את חוק שווי זכויות ועקרון השוויון לקראת הבחירות לרבנים הראשיים ולמועצת הרבנות הראשית שיתקיימו בשנה הבאה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו