התנגדות להפרטת שירותי אבחון והערכה של גברים אלימים

הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, במרכז רקמן, מתנגדת להפרטת שירותי אבחון והערכה של גברים אלימים.

פנינו, ביחד עם קליניקות משפטיות נוספות, אל שר הרווחה ואל שר האוצר והדגשנו כי הפרטת שירותי האבחון וההערכה תפגע בתכליות החוק:

"מיקור חוץ של שירותי האבחון וההערכה, שהם חלק מהליך משפטי, שונה ממיקור חוץ של שירותי רווחה אחרים, מפני שהוא כולל יסוד מעין שיפוטי… גורמים פרטיים אינם מחויבים מעצם טיבם למקבלי השירות, הם מונעים מאינטרסים כלכליים של מקסום רווח, שעלולים להוביל לניגודי עניינים".

אנו סבורות כי יש לפעול בכל האמצעים האפשריים וללא דיחוי כדי ליישם את התיקון לחוק כראוי, היינו להבטיח טיפול מדינתי, מקצועי ומפוקח על גברים אלימים ובכך לחזק את ההגנה על חייהן ועל שלומן של נשים מאוימות ונפגעות אלימות במשפחה.

לנייר העמדה: התנגדות להפרטת שירותי אבחון והערכה על-ידי "עובד סוציאלי מגייס ומעריך" לצורך יישום התיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה לטיפול בגברים אלימים.

לכתבה ב"מעריב" על התמנגדות הקלינקות המשפטיות להפרטת שירותי אבחון והערכה של גברים אלימים.

 

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו