וובינר בנושא קידום זכויות נשים עם קולגות מאוניברסיטת ההארוורד

במסגרת הפרויקט של קידום והנגשת זכויות נשים בדיני משפחה בישראל, ערכנו וובינר מעניין עם קולגות מאוניברסיטת ההארוורד.

ממרכז רקמן השתתפו פרופ' רות הלפרין- קדרי​, ראשת המרכז; ד"ר גלית שאול, מנכ"לית המרכז; עו"ד עדי רז, מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי לנשים; הגב׳ גילית ענבר-קמחי​, אחראית תחום התמיכה הרגשית ורכזת התנדבות.

שיתפנו ידע בפעילות הנערכת בשני המוסדות לקידום זכויות נשים, וכיצד משלבים את הסטודנטיות/ם ועו"ד של המחר, בעשייה חברתית משמעותית שתורמת לקהילה, כבר במהלך הלימודים.

לשמחתנו, אחת האפשרויות שעלתה היא שיתוף פעולה עתידי, שנפעל לקדמה בעתיד הקרוב.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו