חזקת הגיל הרך – עמדת מרכז רקמן

בחודשים האחרונים אנחנו עדות לניסיונות לבטל את חזקת הגיל הרך ולשנות את המציאות המשפטית בדרך שעלולה לפגוע בזכויות של נשים וילדים בגיל הרך. הניסיונות נעשים בערוצים שונים – בין אם באמצעות שינוי החקיקה ובין אם ע"י השפעה על גיבוש מדיניות ממשלתית.

חשוב לנו מאוד להביע את עמדתנו המבוססת על מחקרים מהארץ ומחו"ל  ועל ניסיון השטח העשיר של שלושת הארגונים – מרכז רקמן, נעמ"ת ואמונה, בסוגיית חזקת הגיל הרך.

אנחנו מקוות שנייר העמדה שכתבנו ישמש ארגונים נוספים ויועיל לקובעי המדיניות ולדרג מקבלי ההחלטות בבואם להכריע בנושא.

נדגיש כי :

אלימות במשפחה צריכה להיות שיקול מרכזי בקביעת זכויות הוריות ובהגנה על טובת הקטין בעת קביעת הסדרי שהות ומשמורת משפטית.

עמדתנו היתה ונותרה כי אין לבטל את חזקת הגיל הרך ללא הסדרה חוקית חלופית ראויה. 

החוק בישראל כיום קובע מפורשות (למרות הניסיונות לשנותו) כי ילדים מתחת לגיל 6 יהיו במשמורת הפיזית של האם במקרה של פירוד וכאשר אין הסכמה בין ההורים לגבי הסדר הורות.

בנייר העמדה פירטנו את:

  • חשיבות ההקפדה על התנהלותם של גורמי המקצוע והטיפול בהתאם לחוק.
  • השיקולים שיש להביא בחשבון בטרם יעשה שינוי בחוק כדי למנוע התדרדרות של התא המשפחתי ופגיעה ביציבות בחיי הילדים.
  • הסכנה בנטייה של עו"ס לסדרי דין להמליץ על משמורת משותפת ובפסיקות בתי המשפט המאשרות אותה תוך התעלמות מחוק חזקת הגיל הרך ומהסיטואציה המשפחתית כולל מצבי קונפליקט גבוה ואלימות במשפחה.
  • הבעייתיות הקשה של ביטול חזקת הגיל הרך ללא חלופה ראויה ושל ההצעות למשמרות פיזית משותפת בגיל הרך גם במקרה של העדר הסכמה.

מסקנותינו הן:

  • יש להשאיר את חזקת הגיל הרך עד גיל 3-4 , כלומר, להקפיד על בית מרכזי (לרב של האם) תוך שמירה על קשר משמעותי ומיטב עם האב. מעל גיל 4 המלצתנו היא על חזקה הקובעת כי שמירה בקירוב של חלוקת הזמן בין ההורים קודם הפירוד לתקופה שלאחר הפירוד מגשימה את טובת הילד.
  • במקרים של קונפליקט גבוה יש להעדיף את המודל של "הורה מרכז", כפי שנקבע בבע"מ 919/15 לפיו גם במקום בו מתקיימת משמורת משותפת בין הורים בכל הנוגע לילדיהם המשותפים – יהיה הורה מרכז.
  • חשיבות מתן הנחיה ברורה שמורה לגורמי הטיפול ובתי המשפט שלא לפרש את הרצון של האם והחתירה שלה לחלוקת זמנים כזו או אחרת על פעוטות כניסיון להסתה או לניכור.
  • אלימות במשפחה צריכה להוות שיקול מרכזי בקביעת זכויות הוריות ובהגנה על טובת הקטין בעת קביעת הסדרי שהות ומשמורת משפטית.

לקריאת נייר העמדה של מרכז רקמן, נעמ"ת ואמונה בנושא חזקת הגיל הרך.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו