חלוקת מענק הקורונה עבור כל ילד בין הורים גרושים או פרודים

חלוקת מענק הקורונה עבור כל ילד בין הורים גרושים או פרודים

הכוונה טובה, עם זאת, יישומו של חוק "מענק הקורונה" עבור כל ילד, לפי הנוסח הקיים, עלול לפגוע בילדים להורים גרושים או פרודים, וברמת חייהם.
בימים האחרונים קבלו אזרחי ישראל מענקים חד פעמיים עבור כל ילד במסגרת "מענק הקורונה".
המענק מועבר לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים של הביטוח הלאומי.
אי הבהירות של נוסח החוק עלול ליצור מצב שבו:
הורים משמורנים – לרב נשים, שגם בשגרה נאבקות על מנת להבטיח להן ולילדיהן קיום בכבוד (ובמיוחד עכשיו בתקופת הקורונה) – עשויים להתמודד עם מצב שבו ההורה השני מקזז כראות עיניו מהסכום שהוא חייב עבור כלכלת ילדיו בטענה שהמענק מכסה את הפער.
הורים אשר אינם משלמים בפועל את המזונות שהם חייבים בהם או אינם ממלאים את זמני השהות כפי שנקבעו בהסכם או בפסק דין עלולים לנצל את המענק ולבקש מההוצאה לפועל להקטין את החוב בטענת "פרעתי".
כתוצאה מכך – ילדים, עבורם ניתן המענק מלכתחילה, הופכים להיות הנפגעים העיקריים.

פנינו לשר המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל רשות האכיפה והגבייה בבקשה דחופה לפרסם הבהרה והנחיות לציבור הרחב ולעובדי ההוצאה לפועל לגבי יישומו הנכון של הסעיף בחוק שעוסק בהורים גרושים או פרודים.
אנו מדגישות – -חשוב להבטיח כי המענקים יתחלקו בין ההורים רק במקרה שההורה הלא משמורן משלם את דמי המזונות וממלא את חלקו בהסדרי השהות כפי שנקבעו לפי פסק דין או הסכם בין ההורים.

לקריאת המכתב.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו