חרבות ברזל – מידע לזמן חירום: זכויות לידועים בציבור בעת מוות של בן/בת זוג.

מדינת ישראל נמצאת במצב חירום מאז תחילת "חרבות ברזל".

בימי המלחמה הקשים עולה, לצערנו, הצורך להתייחס לנושא רגיש וכאוב:
זכויות לידועים בציבור בעת מוות של בן/בת זוג.

כדי לספק תשובות לשאלות קשות שמגיעות אלינו, לקו הייעוץ המשפטי של מרכז רקמן, רכזנו מידע בנושא זכויות סוציאליות שרלוונטיות במקרה מוות של אחד מבני הזוג וזכאות בהקשר ירושה.


המידע מתוך "מה בין ידועים בציבור לנשואים כדין", בהוצאת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, (המסמך המלא עתיד להתפרסם בקרוב).

למידע המלא: זכויות לידועים בציבור בעת מוות של בן/בת זוג, בהוצאת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו