מה בין ידועים בציבור ונשואים כדין – חוברת חדשה בהוצאת מרכז רקמן

להתחתן? להיות ידועים בציבור?

במה תבחרו?

מה החסרונות? מה היתרונות?

כל בחירה (בהנחה שקיימת האפשרות לבחור) רצוי לעשות בצורה מושכלת.

כדאי להבין את ההשלכות, החסרונות והיתרונות.

לפני החלטה להתחתן ברבנות, בנישואים אזרחיים או לא להתחתן בכלל, קראו, למדו, הבינו את המשמעות.

"מה בין ידועים בציבור לנשואים כדין",  בהוצאת מרכז רקמן– חוברת הסוקרת את מצבם המשפטי של הידועים בציבור בישראל.

בחוברת סקירה של החקיקה והפסיקה בנושא, ביחס לזכויות מול המדינה וזכויות במעגל היחסים הפנימי בין בני הזוג כולל השוואה בין זכויות של ידועים בציבור לבין זכויותיהם של בני זוג הנשואים כדין.

מתוך החוברת:

מבחינה מעשית, ההבדל המשמעותי בין שתי מסגרות הזוגיות נעוץ ברישום: זוג נשוי רשום כנשוי במרשם האוכלוסין. הרישום מאפשר לבני הזוג התנהלות ברורה מול רשויות המדינה וצדדים שלישיים ללא צורך להוכחת מעמד הנישואין. בכדי לסיים את קשר הנישואין על בני הזוג לעבור הליך משפטי של גירושין או התרת נישואין, שבעקבותיו ישתנה רישומם במרשם האוכלוסין. עבור זוג יהודיים המשמעות היא הליך סידור גט בבית-הדין הרבני. לעומת זאת, לידועים בציבור אין רישום או תעודה פורמלית היכולה להוות ראיה מוחלטת בדבר מעמדם
באופן שוטף, כך שעליהם לבסס את מעמדם מול כל גורם בנפרד. בכדי לסיים את הקשר הזוגי, אין הם נדרשים לכל הליך פורמלי להתרת הקשר, שהרי אין רישום פורמלי שצריך לשנותו. הפניה לערכאה משפטית נדרשת רק לצורך יישוב סכסוכים בנושאים הנלווים לפרידה: רכוש, משמורתומזונות או לצורך מתן תוקף מחייב להסכם, אך עניינם לעולם לא יידון בבית-הדין הרבני. היעדר הצורך בהסדרת גט בבית-הדין הרבני, שמשמעותו ״חסינות״ מפני מצב של סרבנות גט, עשוי להוות שיקול רציני לטובת בחירה במסלול של ידועים בציבור.


באשר למירב הזכויות והחובות במערכת היחסים החיצונית לבני-הזוג, זו הנוגעת להם כזוג מול רשויות המדינה או צדדים שלישיים אחרים, מצבם של מי שהוכיחו את היותם ידועים בציבור קרוב מאוד לזה של הנשואים.


באשר למערכת היחסים הפנימית למסגרת הזוגית, הצבענו על הבדל בין שתי המסגרות ביחס לשאלת השיתוף הרכושי בעת סיום הקשר הזוגי, המתבטא ביתרון לא מבוטל שעשוי להיות במרבית המצבים לאשה נשואה על פני הידועה בציבור. על פער זה ניתן להתגבר באמצעות הסכם בין הצדדים, אשר יקבע בפשטות כי בני-הזוג מחילים על עצמם את מלוא הוראות הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, בשינויים המתחייבים עם כך שבני הזוג הינם ידועים בציבור. 

מה בין ידועים בציבור לנשואים כדין , בהוצאת מרכז רקמן – לקריאת החוברת.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו